Skoleflex

Et skoleflextilbud er en fleksibel og inkluderende indsats der foregår i barnets hjemskole og i fritiden

Et skoleflextilbud vil altid bestå af både et specialpædagogisk tilbud, der foregår i skolens regi og en social foranstaltning. Med et samlet fleksibelt tilbud sikres børnene trivsel og udvikling fagligt og socialt, med den støtte de har behov for, i deres nærmiljø.

Skoledel

Det er skolens opgave at tilrettelægge et velegnet skoletilbud, der passer til barnets individuelle behov for specialpædagogisk bistand. Tilbuddet kan være alt fra en fælles indsats i hele klassen, i grupper eller individuel støtte ift. et specifikt behov. Indsatsen i et skoleflextilbud vil altid have et inkluderende fokus, så barnet bevarer tilknytningen til klassekammeraterne.

Når skolen har sammensat undervisningstilbuddet i aftaleforum og sparret med et relevant kompetencecenter, ansøges der om at påbegynde skoleflex. Et skoleflextilbud udløser 100.000 kr. til skolen udover alm. takst.

Social indsats

Skoletilbuddet kombineres med en social foranstaltning fra den lokale børnefamilieenhed, der leverer ydelser alt efter barnets og familiens behov. En social foranstaltning kan fx være familiebehandling eller kontaktperson til barnet.

Læs mere om hvordan skoleflex etableres i vejledning til fælles sagsforløb

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.