Trivselsundersøgelse

Københavns Kommunes tværgående trivselsundersøgelse blev gennemført i februar-marts 2017.

Du kan læse den seneste undersøgelse her: Trivselsundersøgelse 2017

Resultater fra forvaltningerne

Hvad skal undersøgelsen bruges til?

Trivselsundersøgelsen er en måling, der bl.a. undersøger, hvordan de ansatte oplever indflydelse på deres arbejde, jobtilfredshed, udviklingsmuligheder, fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Hver enkelt arbejdsplads har efterfølgende et ansvar for at følge op på resultaterne, herunder at udarbejde handlingsplaner for, hvordan man kan styrke trivslen og forebygge mistrivsel.

Ligeledes skal alle dele af MED-organisationen med udgangspunkt i resultaterne fra deres organisationsområde drøfte, hvordan man kan styrke medarbejdertrivslen. 
Målet er at bevare og styrke Københavns Kommune som en attraktiv og effektiv arbejdsplads.

Yderligere information om undersøgelsen

Du kan læse mere om råd og vejledning til hvordan man følger op på resultaterne af trivselsundersøgelsen og på APV på Arbejdsmiljø Københavns hjemmeside.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.