Trivselsundersøgelsen 2017

09.09.2016
Københavns Kommunes tværgående Trivselsundersøgelse, blev gennemført i foråret 2017, og rapporterne var klar den 6. april.