Arbejdsmiljø og MED i BUF

For alle, der arbejder med arbejdsmiljø og MED i BUF. Læs om arbejdets rammer og organisering. Se beskrivelser af tiltag og initiativer. 

Arbejdsmiljø i BUF tager hånd om arbejdspladsen og styrker og integrerer arbejdsmiljø- og trivselsindsatsen i hele forvaltningen.
Medindflydelse, medansvar og medbestemmelse er fokus i MED-aftalen. Målet er attraktive arbejdspladser med rum til udvikling og samarbejde.