6. ferieuge

Reglerne for 6. ferieuge efter 1. september 2020 vil fremgå af en særskilt aftale, men vilkårene for ugen er i det væsentlige uændrede.

Selvom reglerne for 6. ferieuge efter den 1. september 2020 vil fremgå af en særskilt aftale, vil vilkårene for den 6. ferieuge i det væsentlige være uændrede. De regler, som gælder i den nuværende ferieordning, vil i det store og hele være de samme, som gælder for 6. ferieuge fremover. Det betyder, at 6. ferieuge fortsat optjenes og afholdes/udbetales forskudt, og at 6. ferieuge dermed optjenes i perioden fra den 1. januar til den 31. december og afholdes den 1. maj til den 30. april året efter. Indefrysningsordningen har ikke nogen betydning for 6. ferieuge.

En ting der dog ændrer sig i forbindelse med overgangen til de nye regler er, at lønnen under afholdelsen af den 6. ferieuge vil blive beregnet i forhold til beskæftigelsesgraden på optjeningstidspunktet. Under de nuværende regler bliver lønnen beregnet i forhold til beskæftigelsesgraden på afholdelsestidspunktet.

Hvad sker der, hvis min arbejdstid ændrer sig?

På nuværende tidspunkt er det således, at den løn, du får udbetalt under ferie, følger det ugentlige timetal på ferietidspunktet.

Når de nye regler træder i kraft pr. 1. september 2020, vil dette ændre sig. Fra d. 1. september 2020 vil du få løn svarende til det ugentlige timetal, du havde på optjeningstidspunktet. Hvis dit ugentlige timetal derfor er højere på afholdelsestidspunktet end på optjeningstidspunktet, vil du blive trukket i løn. Hvis dit ugentlige timetal derimod er lavere på afholdelsestidspunktet end på optjeningstidspunktet, vil du få udbetalt mere i løn. Det gælder også 6. ferieuge.

Ovenstående ændrer ikke på, hvor meget ferie du har ret til, men alene på lønnen under ferien.