Akut krisehjælp

Du kan få akut krisehjælp, hvis du har været udsat for eller har overværet en voldsom hændelse i forbindelse med dit arbejde

Ansatte i Københavns Kommune kan få akut krisehjælp, hvis man har været udsat for eller har overværet en voldsom hændelse i forbindelse med sit arbejde. Det kan eksempelvis være en ulykke, overfald, vold, trusler om vold eller pludseligt dødsfald i forbindelse med arbejdet.

Formålet er at få bearbejdet det, der er sket, så man ikke plages unødigt af eftervirkningerne.

SOS-International

Kontakt SOS-International hele døgnet rundt alle årets dage på tlf. 38 48 92 93.

Man kan kontakte rådgivningscentret hos SOS-International døgnet rundt. Rådgivningscentret er bemandet med fagpersonale, der er specialuddannet i at hjælpe mennesker, der har oplevet en voldsom hændelse eller er kommet i akut krise. Rådgivningscentret hjælper med at afklare den kriseramtes situation og visiterer til yderligere hjælp efter behov. Hvis der er behov for samtaler med en psykolog, vil man blive visiteret til psykologhjælp.

Hjælpen ydes af autoriserede krisepsykologer. Hvis det vurderes relevant, vil man kunne få den første psykologsamtale allerede indenfor 2 timer. Psykologkonsultationerne kan enten gennemføres i psykologens klinik eller pr. telefon.

Læs mere om ordningen i infoarkene nedenfor.

Kontakt