APV og trivselsundersøgelse

Arbejdspladsvurderingen (APV) og trivselsundersøgelsen skal sikre, at din arbejdsplads tager hånd om væsentlige problemer i arbejdsmiljøet.

Formålet med arbejdspladsvurderingen (APV) og trivselsundersøgelsen er at sikre, at din arbejdsplads tager hånd om væsentlige problemer i arbejdsmiljøet.

Der skal arbejdes systematisk og løbende med at løse og forebygge problemer på arbejdspladsen. Målet er, at alle ansatte sikres et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Din arbejdsplads skal lave en arbejdspladsvurdering minimum hvert andet år. Hvis der sker væsentlige forandringer i arbejdsforholdene (eksempelvis flytning til andre lokaler, omlægninger mv.) skal der gennemføres en APV uanset hvornår, der sidst er lavet en. Når I udarbejder en APV, skal den inddrage alle væsentlige arbejdsmiljømæssige spørgsmål.

I må på arbejdspladsen selv bestemme, hvordan I gennemfører APV-processen (der er metodefrihed). Det er dog et krav, at den skal være skriftlig, og at den skal indeholde følgende elementer:

  • Identifikation og kortlægning af arbejdspladsens arbejdsmiljøforhold 
  • Beskrivelse og vurdering af arbejdspladsens arbejdsmiljøproblemer: Hvad er årsagen til problemerne? 
  • Prioritering og opstilling af en handleplan til løsning af arbejdspladsens arbejdsmiljøproblemer: Hvordan skal problemerne løses? 
  • Retningslinjer for opfølgning på handleplanen
  • Indarbejdning af arbejdspladsens sygefravær

Arbejdspladsvurderingen skal være tilgængelig for alle medarbejdere. Derudover er det ledelsens ansvar, at APV'en gennemføres. Medarbejderne skal inddrages i APV-processen, og her har den lokale arbejdsmiljøgruppe en central rolle.

Trivselsundersøgelse 

I Børne- og Ungdomsforvaltningen suppleres den arbejdspladsdrevne APV med en trivselsundersøgelse, som bliver udarbejdet og udsendt fra forvaltningen. Trivselsundersøgelsen gennemføres også hvert andet år og går mere i dybden med trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne fra APV’en og trivselsundersøgelsen vil herefter kunne skabe et godt grundlag for at udarbejde en handleplan.

 

Læs mere om APV

På Arbejdsmiljø København kan du finde guides og skemaer, som kan hjælpe i arbejdet med at gennemføre APV. Se links nederst på siden.

Kontakt