Arbejdsfællesskaber

Her finder du redskaber og inspiration til at udvikle, understøtte og vedligeholde stærke arbejdsfællesskaber.

Arbejdsfællesskaber forebygger en lang række af de forhold, udfordringer og barrierer, som skaber dårligt arbejdsmiljø, højt sygefravær og svingende kvalitet i kerneopgaven. Arbejdsfællesskaber er i al sin enkelthed et udtryk for et forpligtende samarbejde omkring kerneopgaven, hvor en gruppe af mennesker er gensidigt afhængige af hinanden for at lykkes med deres arbejde.  

Stærke arbejdsfællesskaber med en klar og fælles forståelse af kerneopgaven i både ord og handling gør os bedst i stand til at løfte kerneopgaven – at danne og uddanne Københavns børn og unge, så de får de bedste kort på hånden til at lykkes med en ungdomsuddannelse og udvikler sig til livsduelige voksne mennesker.

Kom godt i gang - Tag temperaturen på jeres arbejdsfællesskab
Download Temperaturmålingen ”Det stærke arbejdsfællesskab”. Temperaturmålingen indeholder en række spørgsmål, som kan hjælpe jer med at afdække og stille skarpt på, hvor i arbejdsfællesskabet I står stærkt, og hvor I med fordel kan styrke jeres arbejdsfællesskab.

Metodekatalog – styrk jeres arbejdsfællesskab i praksis
Metodekataloget bygger på en grundmodel for arbejdsfællesskaber med fem elementer for et stærkt arbejdsfællesskab og giver jer konkrete greb og metoder til at styrke:

1. Den fælles forståelse af kerneopgaven
2. Kulturen – samarbejdet om kerneopgaven
3. Strukturen til gavn for kerneopgaven
4. Viden/kompetencer
5. Ledelse, MED/TRIO og medarbejdere

Inspiration fra arbejdspladser
Få inspiration fra den integrerede institution Klatretræet, der gennem ni konkrete tiltag styrkede deres arbejdsfællesskab og arbejdsglæde og nedbragte sygefraværet. Hent materiale nederst på siden og se video om institutionen. 

Se også hvordan institutionen Støberigade har styrket arbejdsfællesskabet ved at ændre på strukturerne på arbejdspladsen se video.

Kontakt