Arbejdsmiljø og Trivsel

Et godt arbejdsmiljø bidrager til god trivsel og høj arbejdsglæde hos medarbejderne, og det er udgangspunktet for en effektiv organisation.

Ved at vælge et af menupunkterne i højre spalte kan du læse mere om

  • Arbejdsmiljø Københavns "Tidlig Indsats". Tidlig indsats er et tilbud til alle medarbejdere og ledere i Københavns Kommune om rådgivning og støtte til at håndtere problematisk sygefravær og mistrivsel i arbejdslivet.
  • Københavns Kommunes aftale om krisehjælp og psykologisk bistand med SOS-International
  • Københavns Kommunes tværgående Trivselsundersøgelse, den seneste blev gennemført i foråret 2021.
  • 'Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme på arbejdspladsen' under Arbejdsmiljø København, der kan kontaktes, hvis man har oplevet eller været vidne til seksuel chikane eller sexisme på arbejdspladsen.

Kontakt

Frederik Glintborg Kjeldbjerg

Chefkonsulent
Økonomiforvaltningen
+45 2360 9673