Arbejdsmiljø og Trivsel

Et godt arbejdsmiljø bidrager til god trivsel og høj arbejdsglæde hos medarbejderne, og det er udgangspunktet for en effektiv organisation.

Ved at vælge et af menupunkterne i højre spalte kan du læse mere om

  • Arbejdsmiljø Københavns "Tidlig Indsats". Tidlig indsats er et tilbud til alle medarbejdere og ledere i Københavns Kommune om rådgivning og støtte til at håndtere problematisk sygefravær og mistrivsel i arbejdslivet.
  • Københavns Kommunes aftale om krisehjælp og psykologisk bistand med SOS-International
  • Københavns Kommunes tværgående Trivselsundersøgelse, den seneste blev gennemført i foråret 2019, og den næste gennemføres i foråret 2021.

Kontakt

Frederik Glintborg Kjeldbjerg

Chefkonsulent
Økonomiforvaltningen
+45 2360 9673