Arbejdsmiljøuddannelser

Info og tilmelding for arbejdsmiljørepræsentanterne m.fl. til arbejdsmiljøuddannelser.

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er en grunduddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og ledere der sidder i Trio eller Lokal-MED i BUF.

Du skal tilmeldes til en arbejdsmiljøuddannelse senest 3 måneder efter at du er blevet valgt som arbejdsmiljørepræsentant. 

Formænd og næstformændene fra LokalMED skal ligeledes gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, i henhold til MED-aftalen i BUF.

Du kan finde info og tilmelding til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i nedenstående link. 

Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse
Den suppplerende arbejdsmiljøuddannelse er et tilbud, du skal have som arbejdsmiljørepræsentant, så du får mulighed for at videreuddanne dig indenfor arbejdsmiljøområdet.

De kurser der tilbydes lever op til kravene til den supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Du skal indenfor dit første funktionsår, udover den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, tilbydes 2 supplerende arbejdsmiljøkursus-dage. De efterfølgende år du er arbejdsmiljørepræsentant,  skal du tilbydes 1 1/2 dag årligt. Det er frivilligt om du gennemfører arbejdsmiljøkurserne.

Kurserne er et tilbud som også medlemmer af LokalMED og Trio-grupper kan benytte (leder, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant).

Vær opmærksom på at de kurser som omhandler samarbejdet i MED ikke er relevant, hvis du har været på eller skal på MED-uddannelsen i BUF, da indholdet af kurserne er meget sammenlignelige.

Du kan finde info og tilmelding til arbejdsmiljøkurserne i nedenstående link.

Kontakt