Diplomuddannelse i ledelse (DIL)

Uddannelsen har fokus på at styrke ledernes udvikling især inden for områderne personaleledelse, faglig ledelse og styring.

Diplomuddannelse i ledelse - DIL

Københavns Kommune har med virkning fra 1. juli 2014 indgået aftale med Professionshøjskolen Metropol om levering af diplomuddannelse i ledelse. Samtidig ophører aftaler med andre leverandører.

Aftalen med Metropol indeholder:

  • grundmoduler særligt tilrettelagt for ledere i KK
  • en række valgmoduler på åbne hold
  • særligt tilrettelagte afgangsprojektforløb for ledere i KK

Der vil løbende blive udbudt følgende grundmoduler:

  • Det personlige Lederskab 1+2
  • Ledelse og Medarbejdere 1+2
  • Ledelse og Organisation 1+2
  • En række valgmoduler.  Valgmodulerne kan ses på Metropols hjemmeside, og er alle tilgængelige for ledere i KK.
  • Afgangsprojekt

Alle oplysninger om holdopstart, pris, undervisningens indhold mv. kan findes på: http://www.kobenhavnskommune.phmetropol.dk

Kontakt

Anne Hartmann Bierre

Økonomiforvaltningen
+45 2942 0112