Indefrysningsordning

Den ferie du har optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 bliver indefrosset eller tilbageholdt.

Fordi samfundsøkonomien ikke kan holde til, at vi skal afholde eller have udbetalt ferie op til ti uger på ét år, indføres der en overgangsordning med indefrysning. Overgangsordningen indebærer, at den ferie du har optjent fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 bliver indefrosset eller tilbageholdt, til du forlader arbejdsmarkedet.

Hvad sker der med de feriemidler, jeg har optjent i overgangsperioden?

Det er lovbestemt, at al den ferie du har optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 skal indefryses eller tilbageholdes, indtil du forlader arbejdsmarkedet. De indefrosne feriemidler skal forvaltes og administreres. Til det formål bliver der oprettet en særlig fond; Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

Ifølge lovgivningen på området får du din del af midlerne fra fonden udbetalt, når du har nået folkepensionsalderen. Dog vil der også kunne finde en udbetaling sted, hvis du forlader arbejdsmarkedet eller ved død. Sideløbende bliver det muligt for nye på arbejdsmarkedet at søge fonden om at holde op til 8,3 feriefondsdage med feriebetaling.

Da KK ikke administrerer udbetalingen af midlerne i fonden, kan KK heller ikke vurdere, hvorvidt du har ret til at få udbetalt disse midler. Spørgsmål skal derfor rettes til de faglige organisationer eller til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

Jeg er tjenestemand, bliver mine feriemidler også indefrosset?

Ja, der gælder de samme regler for tjenestemænd, som for de øvrige ansatte i forbindelse med indefrysningen af ferien.