Information til arbejdsgiveren

Her kan arbejdsgiveren læse mere om relevant information for medarbejderens kursusdeltagelse.

Vær med til at styrke dine medarbejderes evner til at læse og skrive. Københavns Kommune tilbyder i 2015 fire gratis kurser, hvor dine medarbejdere bliver styrket i deres grundlæggende færdigheder i at læse, stave og skrive.

Kurserne er normalt på 10 undervisningsdage af seks timers varighed. De individuelle forløb er på fire lektioner. 

Du vil kunne se resultaterne i din arbejdsdag, og medarbejderne kan få nogle succesoplevelser, der giver dem mere lyst til at deltage i kompetenceudvikling i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at du som leder opfordrer de medarbejdere, der har behov for det, til at deltage i et af de gratis kurser. Medarbejderne skal aftale det med dig, inden kursustilmelding.

Kursustilskud

Det er gratis at deltage i kurserne.

Arbejdsgiver kan søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) som lønkompensation for medarbejderne, hvis de deltager i undervisning i arbejdstiden, og såfremt de opfylder kravene for SVU. 

Det betyder, at arbejdspladsen udbetaler den normale løn til medarbejderne og i stedet får udbetalt SVU-beløbet for delvis at dække løntabet.

Den udbetalte SVU kan eventuelt bruges til vikardækning for medarbejderen, der er på kursus. I 2015 er SVU-beløbet 3.308 kr. for en uges fuldtidsundervisning (37 timer). 

Nærmeste leder får mailet SVU-ansøgningsskemaet inden kursusstart. 

Medarbejderen skal aflevere SVU-ansøgningen på Københavns Voksenuddannelsescenter (KVUC) senest den første undervisningsdag.

Har du brug for mere information, vejledning eller hjælp til SVU-ansøgningen, kan du kontakte Lotte Hüttel på tlf. 30 10 42 91 eller e-mail LHY@KVUC.DK

Du kan læse mere om SVU-refusion på www.svu.dk

Kontakt

Sanja Kozekevic

Koncernservice
+45 40 32 22 86