Ligestilling

Københavns Kommune arbejder aktivt for en øget ligestilling mellem kvinder og mænd.

Det gælder også i forhold til kommunens ansatte. Kvinder og mænd skal således have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde.

Den enkelte medarbejder skal anerkendes og respekteres for sine særlige kompetencer, uden at omgivelserne sætter vedkommende i bås på grund af køn. Det bidrager til den enkelte medarbejders arbejdsglæde, fremmer effektivitet i opgaveløsningen og giver bedre service over for borgerne.

Københavns Kommune skal være en arbejdsplads, der udviser forståelse og fleksibilitet i forhold til både kvinders og mænds fritids- og familieliv, uden at dette skader den enkelte medarbejders vilkår, og uden at de skaber ulige muligheder for kønnene.

Kontakt