Miniferieår

Fra den 1. januar til den 31. august 2019 har du – hvis du har været ansat hele perioden - optjent ferie i otte måneder.

Det svarer til cirka tre ugers ferie. Helt præcis 16,64 betalte feriedage. Disse 16,64 feriedage kan du afholde i det som kaldes miniferieåret. Miniferieåret løber i perioden fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020 – men i praksis dog helt frem til den 30. september 2020.

Og hvorfor er der så to forskellige slutdatoer?

Det skyldes, at perioden, som kaldes for miniferieåret, ”officielt” løber fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020. Men den ferie du har optjent, og som inden den 31. august 2020 er varslet eller aftalt afholdt i september 2020, skal afholdes efter de nuværende regler og ikke de nye regler. Dette er tilfældet, selvom de nye regler træder i kraft pr. 1. september 2020.

Udover de 16,64 feriedage, vil du i miniferieåret også have mulighed for at afholde den 6. ferieuge. Den får du til rådighed den 1. maj 2020. Herudover vil du kunne afholde evt. overført ferie fra ferieåret den 1. maj 2019 til den 30. april 2019.

Ønsker du at holde fire ugers sommerferie i perioden den 1. maj 2020 til den 30. september 2020?

Du skal være opmærksom på, at du kun har optjent maksimalt 16,64 feriedage. Men du kan bruge den 6. ferieuge, som du får til rådighed fra den 1. maj 2020. Du kan evt. også, efter aftale med din leder, overføre ikke afholdte feriedage ud over 4 uger fra nuværende ferieår, som du har optjent efter de nuværende ferieregler.

Ønsker du at holde efterårsferie i oktober 2020?

Du skal være opmærksom på, at du med den nye ferieordning kun har sparet 2,08 dage op ved udgangen af september 2020. Du kan bruge 6. ferieuge og/eller overførte feriedage, som du har optjent efter de nuværende ferieregler og ikke bruger i miniferieåret. Den nye ferieordning rummer også mulighed for, at du evt. kan aftale med din leder, at du holder ferie ”på forskud”, dvs. før du har optjent feriedagene efter de nye regler. Her er retningslinjerne for KK dog endnu under afklaring.