Mistanke og sygdom

Hvordan skal du forholde dig ved sygdom eller mistanke om smitte? Læs mere her.

I disse corona-tider har mange spørgsmål om, hvad man gør hvis man bliver syg eller hvordan man skal forholde sig ved mistanke om smitte. Har du spørgsmål, som rækker ud over de nedenstående, skal du kontakte nærmeste leder.