Modtagelse af ny medarbejder i BUF

En god modtagelse øger motivationen og engagementet i arbejdet og har betydning i forhold til fastholdelse.

Modtagelse begynder allerede når medarbejderen takker ja til stillingen og fortsætter i op til et år efter ansættelsesstart.

Vi anbefaler, at du arbejder med modtagelse i tre faser:

Før første dag
De fleste, der starter i nyt job er engagerede og motiverede for at starte. Modtagelsen skal bygge videre på denne motivation. Det kan du gøre ved at få medarbejderen til at føle sig velkommen, skabe trygge rammer samtidig med, at du klæder medarbejderen på til de nye arbejdsopgaver.

De første 6 uger
I de første uger er det vigtigt, at I afsætter tid til at være nærværende og er tydelige i forhold til, hvad der forventes af den nye medarbejder. På den måde klæder I den nye kollega på i forhold til de faglige krav samt de uformelle og sociale forventninger. Formålet er, at med­arbejderen i løbet af kort tid bliver en del af det daglige arbejde.

Det første år
Det tager typisk lidt over et halvt år, før medarbejderen kan mestre arbejdet fuldt ud. Jo større indsats man gør for at integrere medarbejderen på arbejdspladsen, desto hurtigere kan medarbejderen mestre sit arbejde. Desuden har et længerevarende fokus på modtagelse betydning for medarbejderens trivsel, og hvor længe medarbejderen bliver i jobbet. Det anbefales derfor, at man arbejder med modtagelse i hele det første år.

I de to dokumenter kan du få inspiration og hjælp til planlægningen af modtagelse af en ny medarbejder. 

God fornøjelse!