Om arbejdsmiljø i BUF

Om arbejdsmiljø i BUF

Udgangspunktet for arbejdsmiljøarbejdet i Børne- og ungdomsforvaltningen er MED-aftalen. Aftalen ønsker at skabe rammer for udviklingen af attraktive, demokratiske og tillidsbaserede arbejdspladser, hvor der tages hånd om arbejdsmiljøet, og hvor ledelse og medarbejdere samarbejder om et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. 

Det strategiske perspektiv i arbejdsmiljøarbejdet 
Arbejdsmiljø skal, så tidligt som muligt, tænkes ind i alle væstenlige beslutninger i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Det kan både være politiske beslutninger, administraive beslutninger og andre arbejdsfelter på forskellige niveauer. Beslutninger skal bl.a. vurderes ud fra deres konsekvenser på arbejdsmiljøet, hvor sikkerhed, sundhed og trivsel er de centrale mål.  

Opdelingen af arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøarbejdets organisering og arbejde er opdelt i det overordnede strategiske niveau (HovedMED), det strategiske niveau (lokalMED) og det operationelle niveau (Trio/Arbejdsmiljøgrupper). Denne organisering gør, at det konkrete arbejdsmiljøarbejde forankres i lokalMED der skal sørge for at arbejdsmiljøet og arbejdet hermed, i arbejdsmiljøgrupperne og Trioerne, imødekommer forvaltningens politikker og initiativer.

Kontakt