Overenskomster og aftaler

Find overenskomster og aftaler i Personalebasen.

København Kommunes tværgående regler på Personaleområdet findes i Personalebasen.

Link til Personalebasen.

Kontakt

Hanne Skov Nielsen

Økonomiforvaltningen
+45 33 66 22 27