Overførsel af ferie

Kan jeg fortsat få overført min ferie til et nyt ferieår, hvis jeg ikke når at holde hele ferien i det indeværende år?

Ja, hvis du den 31. august 2020 har ferie tilbage, som ikke er varslet eller aftalt afholdt i september 2020, vil denne ferie automatisk blive overført til den nye ferieafholdelsesperiode. Den nye ferieafholdelsesperiode begynder den 1. september 2020. Den overførte ferie vil blive omfattet af de nye regler. Du kan anmode om at få ferie udover 20 dage udbetalt i forbindelse med overgangen til de nye regler.

Når de nye ferieaftaler er trådt i kraft, vil det fortsat være muligt at aftale overførsel af ikke afholdte ferietimer ud over 4 uger til den følgende ferieperiode. Hvis en sådan aftale ikke indgås, vil de ikke afholdte ferietimer udover 4 uger, som udgangspunkt og i modsætning til tidligere, automatisk blive udbetalt senest den 15. februar.

Kan jeg holde ferie på forskud?

Ja, umiddelbart rummer aftalen mulighed for at afholde ferie på forskud. Det er endnu ikke afklaret, hvordan muligheden for at afholde ferie på forskud vil blive udmøntet og administreret i KK. Under alle omstændigheder vil ferie på forskud først være muligt fra den 1. september 2020.