Overgangen til den nye ferieordning

Ved overgangen til den nye ferieordning 1. september 2020 har du optjent ferie under den gamle ferieordning, som endnu ikke er afholdt.

Samtidig begynder du at optjene ny ferie fra 1. september 2020, som kan afholdes løbende i takt med, at du optjener den.

Det betyder, at du kunne have haft op til ti ugers betalt ferie i det første år med den nye ferieordning.

Men samfundsøkonomien kan ikke holde til, at vi skal afholde eller have udbetalt ferie op til ti uger på ét år. Derfor bliver der indført en overgangsordning, som indebærer, at ferie optjent fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 bliver indefrosset eller tilbageholdt, til du forlader arbejdsmarkedet.

Overgangsordningen sikrer:

  • at du kan holde op til fem ugers betalt ferie i overgangsåret
  • at din arbejdsgiver ikke skal undvære dig mere end fem uger i overgangsåret og/eller udbetale en masse overskydende ferie til dig
  • at der er god tid til at indrette de kollektive overenskomster efter den nye ferieordning, så overgangen sker så smidigt som muligt.

Ferie i overgangsordningen – vær opmærksom på sommerferie og efterårsferie

De 16,64 betalte feriedage, som du er i gang med at optjene fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, hvor overgangsordningen træder i kraft, kan du afholde efter aftale fra 1. maj til 30. september 2020.

Den 1. september 2020 begynder du derudover at optjene og afholde samtidighedsferie efter de nye regler. Samtidig kan du afholde overført ferie fra tidligere ferieår.

Hvis du ønsker at holde fire ugers ferie i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020, skal du være opmærksom på, at du kun har optjent 16,64 feriedage. Her kan du:

  • bruge 6. ferieuge og/eller
  • gemme og overføre feriedage, som du har optjent efter de nuværende ferieregler og ville have afholdt i perioden 1. maj 2019 til 30. april 2020.

Hvis du ønsker at holde efterårsferie i oktober 2020, skal du være opmærksom på, at du med den nye ferieordning kun har sparet 2,08 dage op ved udgangen af september 2020. Her kan du:

  • bruge 6. ferieuge,
  • gemme og overføre feriedage, som du har optjent efter de nuværende ferieregler fra 1. januar til 31. august 2019.

Overskydende ferie

Har du ikke afholdt hele din ferie den 30. september 2020, skal overskydende ferie overføres til afholdelse efter den nye ferielov. Du kan dog anmode om at få ferie udover 20 dage udbetalt.

Særligt for dig, som er ny på arbejdsmarkedet i overgangsordningen

Er du ny på arbejdsmarkedet – eller tilbagevendt – kan du bruge op til 8,3 indefrosne dage i perioden 1. maj til 30. september 2020. Dette gælder dog kun, hvis du i 2019 har optjent mindre end 8,3 feriedage. Det sikrer, at nye og tilbagevendte på arbejdsmarkedet, der er startet i 2019, har op til 16,64 betalte feriedage i overgangsåret og kan holde betalt sommerferie som alle andre lønmodtagere.

Personer, som træder ind på arbejdsmarkedet fra og med den 1. september 2020, optjener og afholder ferie efter de nye regler om samtidighedsferie.