Overgangsordning

Ved overgangen til den nye ferieordning den 1. september 2020 har du optjent ferie under den gamle ferieordning, som du ikke har afholdt.

Samtidig begynder du at optjene ny ferie fra den 1. september 2020, som du kan afholde løbende i takt med, at du optjener den. Det betyder, at du uden en overgangsordning kunne have haft op til ti ugers betalt ferie i det første år med den nye ferieordning.

Men samfundsøkonomien kan ikke holde til, at vi skal afholde eller have udbetalt ferie op til ti uger på ét år. Derfor bliver der indført en overgangsordning, som indebærer, at ferie optjent fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 bliver indefrosset eller tilbageholdt, til du forlader arbejdsmarkedet.

Overgangsordningen sikrer:

  • at du kan holde op til fem ugers betalt ferie i overgangsåret
  • at din arbejdsgiver ikke skal undvære dig mere end fem uger i overgangsåret og/eller udbetale en masse overskydende ferie til dig
  • at der er god tid til at indrette de kollektive overenskomster efter den nye ferieordning, så overgangen sker så smidigt som muligt

Jeg vil holde en uges vinterferie i februar, tre ugers sommerferie i juli og en uges efterårsferie i oktober i både 2019 og 2020. Hvilke regler gælder?

  • Al ferie frem til den 30. april 2020 skal holdes efter reglerne i den nuværende ferieordning – i 2019 kan du holde den ferie som du har optjent i kalenderåret 2017 og 2018. Det vil sige sommerferie og efterårsferie 2019 samt vinterferie 2020.
  • Sommerferien 2020 skal holdes efter reglerne i den nuværende ferieordning med ferie optjent fra den 1. januar til den 31. august 2019. Det svarer til 16,64 dage.
  • Efterårsferien i oktober 2020 skal holdes efter de nye ferieregler – du kan holde ferie optjent og overført fra tidligere ferieordning samt ferie optjent fra den 1. september 2020.