Pionerprojektet

Pionerprojektet er et arbejdsmiljøprojekt med fokus på bedre arbejdsmiljø og lavere sygefravær.

80 københavnske daginstitutioner deltager i det treårige projekt, der er verdens største arbejdsmiljøprojekt.

Projektet skal dokumentere de forhold, der på en arbejdsplads gør en forskel for trivslen, sygefraværet og den enkeltes oplevelse af at kunne udføre et godt stykke arbejde.

Projektet er forskningsbaseret og bygger på analyser og dokumentation af, hvad der har en positiv effekt på trivsel, sygefravær og oplevelsen af kvalitet i institutionernes arbejde med børn og unge. 

Sådan gennemføres Pionerprojektet
Pionerprojektet er et treårigt arbejdsmiljøprojekt, der skal forbedre arbejdsmiljøet og nedbringe sygefraværet på en række københavnske daginstitutioner med et højt sygefravær.

64 daginstitutioner deltager i projektet som pionerenheder, der skal arbejde aktivt med indsatsplaner for at forbedre trivsel og mindske sygefraværet på egen arbejdsplads. 16 daginstitutioner med lavt sygefravær og høj trivsel deltager i projektet som inspirationsenheder.

Desuden deltager en række daginstitutioner som kontrolenheder, hvor trivsel og sygefravær måles før og efter projektets gennemførelse, for at have et sammenligningsgrundlag i forhold til pionerenhederne. 
Projektet er forskningsbaseret og verdens største arbejdsmiljøprojekt af sin art. Alle deltagende enheder får tilknyttet en fast konsulent fra konsulentvirksomheden Grontmij.

Erfaringer fra Pionerprojektet
 
Læs om erfaringer fra Pionerprojektet

Kontakt