Retningslinjer for familiære relationer

Med omkring 45.000 ansatte rummer Københavns Kommune med sikkerhed flere familiære bånd, hvilket giver anledning til særlige forholdsregler.

Definition

Familiære relationer defineres som forhold mellem kærester, ægtefæller, registrerede partnere, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje, søskendebørn samt kærestebørn.

Forbud og regler

Som sådan er det ikke lovligt at opstille forbud mod familiære relationer på en arbejdsplads. Retningslinjerne har derimod til formål at sikre overholdelse af regler om inhabilitet, løn, personaleadministration, upartisk myndighedsudøvelse og personaleledelse.

Dette kan du læse mere om ved at følge linket til et notat om retningslinjerne for håndteringen af familiære relationer, der kan give dig et mere dybdegående indblik.