Skab bedre rammer for børnenes læring

Skru ned for støjen!

Forskningen viser, at gode lyd- og akustikforhold er en vigtig forudsætning for at sikre børns trivsel, udvikling og indlæring. God akustik har også betydning for de ansattes arbejdsmiljø og for rammerne til at kunne udføre kerneopgaven. Evalueringer af gennemførte akustikreguleringer rapporterer også alle om færre konflikter, mindre stress og mental udtrætning, større arbejdsglæde og mere tilfredse medarbejdere.

I arbejdet med at reducere støj og forbedre lydmiljøet er der tre vigtige forhold, som alle kan bidrage til at bekæmpe støj. Og det bedste resultat fås ved at kombinere alle tre tilgange:

  • didaktiske og pædagogiske tiltag
  • organisatoriske tiltag gennem tilpasning af de fysiske læringsmiljøer
  • forbedring af bygningens akustik

I idékataloget tilbyder vi viden og inspiration til, hvordan du og dine kolleger for relativt begrænsede midler kan arbejde med at minimere støjen. Dette ved at justere i de didaktiske-, pædagogiske- og organisatoriske forhold og ved at forbedre bygningens akustik gennem opsætning af lydabsorberende materialer på lofter, vægge eller som fritstående støjskærme med absorptionsmaterialer af høj kvalitet.

Når man skal forbedre bygningens akustik i et lokale ser man på, om der er et effektivt akustikloft, og om der er tilstrækkelig absorption på væggene. Herefter kan man ’skrue’ på de indretningsmæssige forhold. Som eksempler kan her fremhæves:

  • reducere støj fra fysiske støjkilder (fx støj fra maskiner, ventilation eller naborum)
  • reducere støj gennem bevidst brug af belysning ved at dæmpe almenbelysning og koncentrere lyset på bordet, hvor børnene sidder, så der skabes en oplevelse af ’rum i rum’
  • reducere støj gennem anvendelse af bløde sofaer, polstrede stole og tykke tæpper

Arbejdspladsen i Fokus - Støjreduktion i daginstitutioner og skoler

Videointerviews med skoleleder og pædagogisk leder, som har deltaget i støjprojektet:

Sådan gør andre
Andre institutioner og skoler har haft succes med at arbejde med støjforebyggelse og dermed minimere støjen.
Læs mere om hvordan du kan tænke støjforebyggelse ind i hverdagen

Viden og værtøjer
Viden og inspiration til at arbejde med at reducere støj på skoler og daginstitutioner:
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/stoej_lys_og_luft/stoej-paa-arbejdspladsen

Værktøjer til støjreducering - og se de mange muligheder for at løse støjproblemer på arbejdspladsen.

Har du brug for hjælp?
Oplever du problemer med arbejdsmiljøet, kan du kontakte din arbejdsmiljørepræsentant. Du kan også finde yderligere vejledning via links nederst på siden.

Kontakt