Sygefravær

På denne side kan du læse om kommunens indsats for at nedbringe sygefraværet på kommunens arbejdspladser.

I Københavns Kommune har der været arbejdet vedholdende med at nedbringe sygefraværet i hele organisationen gennem mange år. Og indsatsen har båret frugt, for sygefraværet er nedbragt med mere end 30% de seneste 10 år. Sygefraværet lå i 2017 på 11,2 dage i gennemsnit pr. medarbejder, hvilket svarede til, at Københavns Kommune lå på en 36. plads i fht. alle kommuner, når disse rangordnes efter stigende sygefravær. Målet er, at Københavns Kommune skal op og ligge i den bedste fjerdedel allerede fra 2018.

Til højre kan du både læse mere om indsatsen og se konkrete værktøjer.

 

Kontakt