Sygefravær

Sygefraværspolitik i BUF

I BUF har vi en sygefraværspolitik, som angiver hvilke opgaver og ansvar medarbejdere, Trio/MED og ledere har for at sikre et lavt sygefravær.

Forebyggelse, opfølgning og fastholdelse er de bærende principper for at nedbringe sygefraværet – det kan du læse mere om i sygefraværspolitikken. Derudover indeholder sygefraværspolitikken kriterier for, hvornår du som medarbejder indkaldes til en sygefraværssamtale. 

Sygefravær kan både skyldes forhold i arbejdsmiljøet og forårsage at arbejdsmiljøet forværres. Alle på arbejdspladsen har et medansvar for at undgå arbejdsrelaterede sygefravær. 

Hvis du som medarbejder mistrives, og der er omstændigheder, der bevirker, at du ikke har mulighed for at tage fat i din leder eller arbejdsmiljørepræsentant, kan du søge hjælp hos Tidlig Indsats