Tidlig Indsats

Tidlig Indsats er et tilbud til alle medarbejdere og ledere i Københavns Kommune om rådgivning og støtte til at håndtere fravær.

Tidlig Indsats giver gode råd og hjælp til hurtig afklaring i situationer, der kan ende i langvarigt fravær. Arbejdsmiljø Københavns konsulenter hjælper ledere og medarbejdere til gode forløb, der fastholder medarbejderen på arbejdspladsen.

Indsatsen lægger vægt på at støtte medarbejderen og lederen i at have en dialog om muligheder og perspektiver.

Sådan får du hjælp fra Tidlig Indsats

Kontakten til Tidlig Indsats skal som udgangspunkt gå via en leder. Du kan dog også som medarbejder henvende dig direkte.
Kontakt Tidlig Indsats på hverdage kl. 9-13 på tlf. 33 66 57 66.
Læs mere om Tidlig Indsats på Arbejdsmiljø Københavns hjemmeside www.amk.kk.dk/ti.

 Som medarbejder kan du

  • få afklaret din sygefraværssituation. Sammen med Arbejdsmiljø København finder I frem til årsagerne til dit fravær og får afdækket og identificeret behandlingsbehov og løsninger, så du hurtigst muligt kan komme i evt. behandling og tilbage til arbejdet igen
  • få behandling og vejledning af bl.a. fysioterapeuter, hvis du har fysiske gener eller smerter i forbindelse med dit arbejde
  • få et kort samtaleforløb med fx en psykolog, der kan støtte dig i at få afklaret din situation og tilrettelægge de næste skridt
  • få rådgivning af social- og sundhedsfaglige konsulenter, så du hurtigst muligt får den hjælp, du har krav på inden for behandlingsmulighederne i sundhedsvæsenet, tilbudene inden for det sociale område, dine eventuelle forsikringer mv.
  • få hjælp til at etablere en dialog med din leder og din arbejdsplads, hvis årsagerne til dit fravær og din mistrivsel skyldes forhold på arbejdspladsen.

 Som leder kan du

  • få sparring til at håndtere en konkret fraværsproblematik – herunder sparring om hvordan du tilrettelægger sygefraværssamtaler og udarbejder fastholdelsesplaner og mulighedserklæringer
  • få sparring til dit arbejde med en fraværsproblematik i forhold til en personalegruppe eller en hel organisation.