Trivselsundersøgelse 2021

Københavns Kommunes tværgående trivselsundersøgelse er gennemført i perioden 24. februar til 16. marts 2021

Du kan se resultaterne fra seneste trivselsundersøgelse nedenfor og fra tidligere trivselsundersøgelser via linket i højre side.

Hvis du har mulighed for at logge på kommunens intranet, kan du læse videre om trivselsundersøgelsen ved at følge dette link.

Resultater fra forvaltningerne og Københavns Kommune samlet, 2021

Hvad skal undersøgelsen bruges til?

Trivselsundersøgelsen er en måling, der bl.a. undersøger, hvordan de ansatte oplever indflydelse på deres arbejde, jobtilfredshed, udviklingsmuligheder, fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Hver enkelt arbejdsplads har efterfølgende et ansvar for at følge op på resultaterne, herunder at udarbejde handlingsplaner for, hvordan man kan styrke trivslen og forebygge mistrivsel.

Ligeledes skal alle dele af MED-organisationen med udgangspunkt i resultaterne fra deres organisationsområde drøfte, hvordan man kan styrke medarbejdertrivslen. 
Målet er at bevare og styrke Københavns Kommune som en attraktiv og effektiv arbejdsplads.

Yderligere information om undersøgelsen

Du kan læse mere om råd og vejledning til hvordan man følger op på resultaterne af trivselsundersøgelsen og på APV på Arbejdsmiljø Københavns hjemmeside.

Kontakt