Varetagelse af kritiske funktioner

Varetager du en kritisk funktion, kan du nedenfor finde information om, hvordan du skal forholde dig ved situationen.

Arbejder du på fx plejehjem, i hjemmepleje eller døgntilbud? Eller med nødpasning af børn eller i en anden kritisk funktion, hvor du møder fysisk frem på arbejde? Så kan du nedenfor finde information om, hvordan du skal forholde dig i denne tid med corona-smitte. Har du spørgsmål, som rækker ud over de nedenstående, skal du kontakte nærmeste leder.