Vold, trusler, chikane, seksuel chikane, mobning mv. (krænkende adfærd)

Arbejdsrelateret vold, trusler, mobning og chikane som sker i og udenfor arbejdstiden skal håndteres og forebygges på arbejdspladserne.

Vold kan optræde både som fysisk og psykisk vold. Ved fysisk vold er der tale om aktivt påført vold som fx slag, spark, bid eller knivstik. Ved psykisk vold er der tale om episoder, hvor medarbejderne bliver udsat for trusler om vold, ydmygelser, mistænkeliggørelse, forhånelse eller diskriminerende udsagn. Trusler kan også udtrykkes uden ord – fx med knyttede næver. Psykisk vold kan også udøves elektronisk via fx sms, e-mail og hjemmesider.

Både fysisk vold og trusler kan medføre en lang række fysiske og psykiske reaktioner. De kan opstå uanset, om medarbejderen er kommet fysisk til skade eller ej.

Arbejdsrelateret vold kan både forekomme i og uden for arbejdstid.

Du skal være opmærksom på at informere din leder, hvis du har været udsat for en hændelse.

Rådgivning og vedjledning

Nedenstående ses Københavns kommunes politik og retningslinjer vedr. vold, trusler, chikane, seksuel chikane mobning mv. (krænkende adfærd) på arbejdspladsen fra 2020, bekendtgørelse og vejledninger fra Arbejdstilsynet og rådgivning fra Arbejdsmiljø København om forebyggelse.

 

Kontakt