Vold, trusler om vold, mobning og chikane

Københavns Kommunes politik for forebyggelse og håndtering af vold, trusler, mobning og chikane.

Den 13. oktober 2011 vedtog Borgerrepræsentationen politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold, mobning og chikane på arbejdspladsen.

Baggrunden for den fælles politik var bl.a., at Københavns Kommunes trivselsundersøgelse fra 2008 viste, at knap 9% af medarbejderne har været udsat for fysisk vold inden for de seneste 12 måneder, og at lidt over 18% har været udsat for trusler om vold. I næsten alle tilfælde er det en borger, en bruger, en klient eller en patient, der udøver truslerne eller volden.

Har du brug for hjælp til at arbejde med forebyggelse og håndtering af vold og trusler på din lokale arbejdsplads, så klik videre under menupunktet 'Inspiration og viden' herunder. Du kan også altid kontakte din leder, sikkerhedsrepræsentant eller tillidsrepræsentant.

Inspiration og viden

Har du brug for mere viden og inspiration, kan vi anbefale følgende hjemmesider:

www.voldsomudtryksform.dk

www.etsundtarbejdsliv.dk/vold

www.amid.dk

www.amk.kk.dk

www.arbejdsmiljoweb.dk

 

Læs hele Københavns Kommunes politik for forebyggelse og håndtering af vold, trusler, mobning og chikane ved at følge link herunder.

Kontakt