Mistanke og sygdom

Hvordan skal du forholde dig ved sygdom eller mistanke om smitte? Læs mere her.

I disse corona-tider har mange spørgsmål om, hvad man gør hvis man bliver syg eller hvordan man skal forholde sig ved mistanke om smitte. Har du spørgsmål, som rækker ud over de nedenstående, skal du kontakte nærmeste leder.

 

Mistanke og sygdom

Jeg føler mig syg – hvad skal jeg gøre?

Hvis du har symptomer, der kan være tegn på corona-virus, skal du blive hjemme/straks gå hjem fra arbejde – også selvom det kun er lette symptomer. Det gælder alle medarbejdere i Københavns Kommune, uanset hvad du arbejder med.

De typiske symptomer for corona-virus er til at begynde med ondt i halsen, forkølelse, alment ubehag, muskelsmerter og evt. let tør hoste. Det ligner almindelig influenza. Stoppet næse eller løbenæse er ikke tegn på corona-virus.

Når du har symptomer på corona-virus skal du følge myndighedernes generelle råd.

Se information fra Sundhedsstyrelsen til borgere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

Du anses for smittefri, 48 timer efter symptomerne er stoppet.

Skal jeg sige det, hvis min sygdom skyldes corona-virus?

Normalt må en leder ikke spørge om årsagen til, at du er syg. Men situationen med corona-virus er særlig. Derfor er det en god idé at give besked til din leder, så fx kolleger, der har været nær kontakt, kan sørge for at blive testet.

Kan jeg blive testet for corona-virus?

Der er åbnet mulighed for, at alle danskere kan blive testet for ny corona-virus. Den nye udmelding betyder, at alle kommuner nu kan tilbyde medarbejdere at blive testet, uden at skulle indsende cpr-numre som hidtil har været proceduren. Medarbejderne kan - som alle andre danskere - bestille tid til en corona-test via deres NemID på www.coronaprover.dk. Testen foretages i de hvide telte, som Testcenter Danmark har sat op.

Hvis du har symptomer på smitte med ny corona-virus, skal du fortsat henvende dig til egen læge for at blive henvist til test på sygehusene.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg er testet positiv med corona-virus, men jeg ikke har symptomer?

Hvis du er testet positiv for smitte med corona-virus, men ikke har symptomer, skal du blive hjemme i 7 dage efter test.

Du kan tale med din nærmeste leder om mulighederne for at arbejde hjemmefra. Efter de 7 dages hjemmeophold, skal du møde på arbejde.

Tal også med din leder om tidspunktet for tilbagevendingen til arbejdet.

Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Hvornår kan jeg komme tilbage på arbejde, hvis jeg har haft symptomer på corona-virus?

Hvis du er sygemeldt med symptomer på corona-virus, skal du blive hjemme, indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt. Er du i tvivl, så bliv hellere hjemme en dag for meget, end en dag for lidt.

Efter 48 timer uden symptomer skal du kontakte din leder for at raskmelde dig og komme tilbage på arbejde.

Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Hvad gør jeg, hvis en kollega får corona?

Medarbejdere på et kontor eller i et team skal ikke at blive hjemme fra arbejde, fordi en kollega er testet positiv med corona. Det vil kun være aktuelt i situationer, hvor du har været meget tæt på kollegaen (under 1 meter) i længere tid (over 15 minutter), at du regnes som en nær kontakt og derfor skal holde dig hjemme. Men det er selvfølgelig en god idé at være ekstra opmærksom på evt. symptomer, hvis fx en kollega har fået corona. 

Hvis du er færdigvaccineret eller tidligere smittet inden for de sidste 12 måneder og nær kontakt til en coronasmittet, behøver du ikke at gå i selvisolation, hvis du ikke har symptomer. Sundhedsmyndighederne anbefaler dog, at du bliver testet på 4. og 6. dagen efter du sidst var i nær kontakt med den smittede person. Får du symptomer som nær kontakt, bør du gå i selvisolation – også selvom du er færdigvaccineret. Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har været i nær kontakt med en smittet?

Som nær kontakt kan du ikke vide, om du er smittet, før du er blevet testet. Gør følgende:

Gå i selvisolation, hvis du ikke er færdigvaccineret eller tidligere smittet inden for de sidste 12 måneder

Vær særligt opmærksom på hygiejne og rengøring

Sørg for at blive testet med en PCR-test - som udgangspunkt to gange. Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Hvornår skal jeg komme på arbejde, hvis jeg er nær kontakt til en corona-smittet?

Hvis du er nær kontakt til en person, der er testet positiv med corona-smitte, skal du sørge for at blive testet og blive hjemme fra arbejde indtil, der er svar på corona-testen.

Er testen positiv, skal du fortsat blive hjemme i selvisolation til 48 timer efter symptomophør. Derefter skal du møde på arbejde.

Er testen positiv, men uden at du har symptomer, skal du blive hjemme i 7 dage efter test. Du kan evt. arbejde hjemmefra. Efter de 7 dages hjemmeophold, skal du møde på arbejde.

Er testen negativ, kan du afslutte selvisolation og komme på arbejde igen. Du skal dog alligevel tage en test nr. 2.

Det er under alle omstændigheder en god idé at drøfte tidspunktet for din genoptagelse af arbejdet med din nærmeste leder.

Et medlem af min husstand er defineret som nær kontakt, må jeg gå på arbejde?

Hvis et medlem af din husstand er nær kontakt, skal du være opmærksom på, om du selv udviser symptomer.

Du er dog først selv nær kontakt, når/hvis medlemmet af din husstand er konstateret smittet med corona-virus.

Du må derfor godt gå på arbejde, mens medlemmet af din husstand afventer testresultatet. Hvis du udviser symptomer på smitte med corona-virus, skal du følge de almindelige retningslinjer, der gælder for dette, se spm. ”Jeg føler mig syg – hvad skal jeg gøre?”

Kan min leder kræve af mig, at jeg skal testes?

Ja, din leder kan godt pålægge dig at blive testet. Der skal dog være en saglig grund, som enten kan være at begrænse smittespredning og/eller væsentlige driftsmæssige hensyn.

Din leder skal informere dig, før du bliver pålagt at blive testet.

Test, der pålægges af arbejdsgiveren, skal som udgangspunkt ske i arbejdstiden, og du kan få dækket eventuelle transportudgifter ved den pålagte test.

Børn og smitte

Må jeg blive hjemme, hvis mit barn bliver syg med coronavirus?

Et barn, der testes positiv, skal selvisolere sig hjemme. For større børn/unge kan det være muligt at selvisolere sig uden, at det er nødvendigt, at en forælder selvisolerer sig sammen med barnet. 

Hvis du er hjemme i selvisolation sammen med dit barn, er du at regne som en nær kontakt og du har i denne situation ret til løn, indtil du har en test med et negativt resultat. Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om test af nære kontakter, eller under Spm. 'Hvornår skal jeg komme tilbage på arbejde, når jeg er nær kontakt til en corona-smittet?'. 

Mit barn er sendt hjem i isolation, med symptomer, der giver mistanke om coronavirus. Må jeg blive hjemme sammen med mit barn? 

Hvis dit barn er sendt hjem med symptomer på coronavirus, skal barnet i isolation indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt. Men du må gerne komme på arbejde, indtil dit barn evt. tester positiv for coronavirus.  

Hvis dit barn ikke kan være alene hjemme, har du ret til at holde barns 1. og 2. sygedag. Hvis dit barn er sygt / skal holdes hjemme i længere tid, skal du aftale med din nærmeste leder, om du kan arbejde hjemme, afspadsere, holde omsorgsdage, afvikle ferie eller aftale tjenestefrihed uden løn.  

Hvis dit barn viser sig at teste positiv for coronavirus, er du nær kontakt og skal gå i selvisolation og testes. Du har ret til løn, hvis du bliver testet positiv. Hvis du er testet negativ, kan du komme tilbage på arbejde eller alternativt aftale anden frihed med din leder. 

Mit barn er blevet sendt hjem, fordi det er nær kontakt til et barn, der er smittet med coronavirus. Hvad betyder det for mig?

Du er ikke at betragte som en nær kontakt, og du må derfor gerne møde på arbejde.  

Hvis dit barn ikke kan være alene hjemme, kan du aftale med din leder, om du kan arbejde hjemme, afspadsere, holde omsorgsdage, afvikle ferie, aftale tjenestefrihed uden løn eller lign.