BUF-SOF Portal

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen har i samarbejde udviklet et fælles sagsforløb, samt nye fleksible indsatser til børn, som både har behov for specialpædagogisk bistand og en social foranstaltning.

Formålet med det fælles sagsforløb og aftaleforum er, at barnet og familien skal mødes af én kommune, der med barnet i centrum samarbejder rettidigt og tværfagligt og skaber fælles løsninger. Det kræver et tæt og koordineret samarbejde mellem forvaltningerne, og det forudsætter, at vi sammen kan tilbyde indsatser, der matcher barnets og familiens behov.

Øvrigt materiale

Proces for etablering af undervisningstilbud til børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og Unge