Ny ferieordning

1. september 2020 er den nye ferieordning trådt i kraft.
Ved overgangen til den nye ferieordning den 1. september 2020 har du optjent ferie under den gamle ferieordning, som du ikke har afholdt.
Fra den 1. januar til den 31. august 2019 har du – hvis du har været ansat hele perioden - optjent ferie i otte måneder.
Kan jeg fortsat få overført min ferie til et nyt ferieår, hvis jeg ikke når at holde hele ferien i ferieafholdelsesperioden?
Medarbejdere med ret til ferie med løn modtager særlig feriegodtgørelse.
Er du ny på eller vendt tilbage til arbejdsmarkedet kan du søge om at bruge op til 8,3 indefrosne dage i overgangsperioden.
Ferierettigheder for elever med uddannelsesaftale er efter lov om erhvervsuddannelser omfattet af § 42 i nugældende ferieaftale.
Reglerne for 6. ferieuge fremgår af en særskilt aftale i den nye ferieordning, men vilkårene for 6. ferieuge er i det væsentlige uændrede.
Den ferie du har optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 bliver indefrosset eller tilbageholdt.
Den nye ferieordning gælder for alle, der er omfattet af ferieaftalerne.
Den 1. september 2020 træder den nye ferieordning i kraft. Herunder finder du en række ofte stillede spørgsmål om den nye ferieordning.
Se her en kort animationsfilm, der forklarer de mest væsentlige elementer i de nye ferieregler.