MED-sekretariatet i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Gyldenløvesgade 15
1502 København V
Danmark
Sekretariatet hjælper medlemmer af lokale MED/Trio-udvalg med svar på spørgsmål om MED (medindflydelse, medbestemmelse og medansvar i BUF).