Generelt om arbejdsmiljø og trivsel

Et godt arbejdsmiljø bidrager til god trivsel og høj arbejdsglæde hos medarbejderne, og det er udgangspunktet for en effektiv organisation.

Du kan under arbejdsmiljø og trivsel læse mere om:

  • Arbejdsmiljø Københavns "Tidlig Indsats". Tidlig indsats er et tilbud til alle medarbejdere og ledere i Københavns Kommune om rådgivning og støtte til at håndtere problematisk sygefravær og mistrivsel i arbejdslivet.
  • Københavns Kommunes aftale om krisehjælp og psykologisk bistand.
  • Københavns Kommunes tværgående trivselsundersøgelse, der gennemføres hvert andet år.

Frederik Glintborg Kjeldbjerg