Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme på arbejdspladsen

Kontakt 'Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme', hvis du har oplevet eller været vidne til seksuel chikane eller sexisme

Har du oplevet eller været vidne til seksuel chikane eller sexisme på arbejdspladsen, kan du kontakte Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme. Enheden kan guide og rådgive dig om, hvilken hjælp og støtte du kan få. Enheden hjælper primært i enkeltsager, men kan også rådgive ift. situationer omkring generel kultur på arbejdspladsen.

Du kan henvende dig anonymt

Enheden værner om anonymiteten i din henvendelse. Du kan henvende dig anonymt til enheden, både telefonisk og skriftligt.

Kontakt enheden

Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme er forankret i Arbejdsmiljø København.

Læs mere og kontakt enheden via www.amk.kk.dk/chikane

Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme

Frederik Glintborg Kjeldbjerg