Bliv Bedre! til at læse og skrive

Kurserne henvender sig til ansatte med behov for at arbejde med deres faglige kompetenceudvikling inden for læsning og skrivning.

Hent kursusbrochuren elektronisk her.

Kurserne henvender sig til ansatte med behov for at arbejde med deres faglige kompetenceudvikling inden for læsning og skrivning. Undervisningen tager udgangspunkt i læse- og skrivefærdigheder, som delvist relaterer sig til hverdagens mangfoldige opgavevaretagelse.

Overordnet fokuserer kurserne på, at udvikle og forbedre læsning og skrivning i hverdagen, samt læsning og skrivning for tosprogede og ordblinde. Kurserne foregår enten på hold eller ved individuelle forløb. 

Bliv Bedre! til at læse og skrive

Vis alle

Information til arbejdsgiveren

Her kan arbejdsgiveren læse mere om relevant information for medarbejderens kursusdeltagelse

Vær med til at styrke dine medarbejderes evner til at læse og skrive. Københavns Kommune tilbyder i 2015 fire gratis kurser, hvor dine medarbejdere bliver styrket i deres grundlæggende færdigheder i at læse, stave og skrive.

Kurserne er normalt på 10 undervisningsdage af seks timers varighed. De individuelle forløb er på fire lektioner. 

Du vil kunne se resultaterne i din arbejdsdag, og medarbejderne kan få nogle succesoplevelser, der giver dem mere lyst til at deltage i kompetenceudvikling i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at du som leder opfordrer de medarbejdere, der har behov for det, til at deltage i et af de gratis kurser. Medarbejderne skal aftale det med dig, inden kursustilmelding.

Kursustilskud

Det er gratis at deltage i kurserne.

Arbejdsgiver kan søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) som lønkompensation for medarbejderne, hvis de deltager i undervisning i arbejdstiden, og såfremt de opfylder kravene for SVU. 

Det betyder, at arbejdspladsen udbetaler den normale løn til medarbejderne og i stedet får udbetalt SVU-beløbet for delvis at dække løntabet.

Den udbetalte SVU kan eventuelt bruges til vikardækning for medarbejderen, der er på kursus. I 2015 er SVU-beløbet 3.308 kr. for en uges fuldtidsundervisning (37 timer). 

Nærmeste leder får mailet SVU-ansøgningsskemaet inden kursusstart. 

Medarbejderen skal aflevere SVU-ansøgningen på Københavns Voksenuddannelsescenter (KVUC) senest den første undervisningsdag.

Har du brug for mere information, vejledning eller hjælp til SVU-ansøgningen, kan du kontakte Lotte Hüttel på tlf. 30 10 42 91 eller e-mail LHY@KVUC.DK

Du kan læse mere om SVU-refusion på www.svu.dk

Kursusoversigt

Her kan du læse mere om de gratis fire kurser om at blive bedre til at læse og skrive

Københavns Kommune udbyder fire gratis kurser i foråret og efteråret 2015

1. Skrivning og læsning for ordblinde

På kurset arbejde du med læse- og skrivetenkik, stavning, grammatik, formulering, mm. Lærerne er specialuddannede til at undervise ordblinde, og du lærer desuden at bruge programmer og computere, der er specielt udviklede til ordblinde. 
Klik her for tilmelding

2. Skrivning og læsning for tosprogede

Undervisningen tager udgangspunkt i nogle af de vanskelighederm der kan være i det danske sprog. Kurset arbejder med forskellige læseteknikker og forskellige skriftlige opgaver, hvor du bliver bedre til at udtrykke dig mere præcist og nuanceret. 
Klik her for tilmelding

3. Skrivning og læsning i hverdagen

Kurset henvender sig primært til medarbejdere med en del skriftelige opgaver, hvor det er vigtigt at kunne skrive korrekt. Kurset arbejder med forskellige teksttyper som referater, mails, notater, mm., der oftest er opgaverelateret til hverdagen. 
Klik her for tilmelding

4. Individuel læsning og skrivning

Kurset er et individuelt og skræddersyet forløb, hvor du får tilknyttet en "dansk-coach" som underviser 4 gange af én lektions varighed. Mellem hver mødegang arbejder du med udvalgte opgaver efter aftale. Der forventes en del hjemmearbejde. 
Klik her for tilmelding

Hvis du gerne vil vide mere inden du tilmelder dig, så læs mere om praktisk information herunder. 

Praktisk information

Her kan du læse mere om den praktiske information i forbindelse med kurserne

Hvem kan deltage? 

Du kan deltage, når du er over 18 år, og på forhånd har aftalt med din leder, at du kan deltage på et af kurserne. 

To gange om året

Vi tilbyder kurserne to gange om året, i foråret og i efteråret 2015. Kurserne starter i april og september/oktober måned. 

Tilmelding til efterårsholdene, der starter i uge 40, kan ske efter d. 1. marts 2015. 

Deltagerbevis

Hvis du deltager i mindst 85 procent af undervisningen, vil du få et deltagerbevis.

Kurset der passer til dine behov

Før kurset starter skal du gennemføre en test. Vi bruger testen til at finde det niveau, der passer bedst til dig. 

Undervisere

Undervisere fra KVUC står for undervisningen. Alle undervisere er uddannede til at undervise voksne i læsning og skrivning. 

Kontakt

Sanja Kjøbmand Kozakevic

Sanja Kjøbmand Kozakevic

Kursusadministrationen

Kursusadministrationen