Diplomuddannelsen i ledelse (DIL)

Uddannelsen har fokus på at styrke lederes udvikling især inden for områderne personaleledelse, faglig ledelse og styring.

Diplomuddannelsen i ledelse 

Diplomuddannelsen i ledelse henvender sig til dig, som enten er leder eller lederaspirant i Københavns Kommune. 
Formålet med uddannelsen er, at du løbende udvikler dine ledelseskompetencer i overensstemmelse med de krav og forventninger, der er til dig som leder i Københavns Kommune.  

Diplomuddannelsen i ledelse er en kompetencegivende lederuddannelse med tæt kobling mellem teori og egen praksis. 

Uddannelsen Diplom i ledelse er et 2½-årigt deltidsstudium svarende til 1 årsværk (60 ECTS-point).

Uddannelsen omfatter 3 obligatoriske moduler på hver 10 ECTS-point og 3 valgmoduler på hver 5 ECTS-point samt et obligatorisk Afgangsprojekt på 15 ECTS-point. Hvert modul afsluttes med en eksamen. 

Uddannelsen kan tages på Københavns Professionshøjskole eller Djøf/DTU

Københavns Kommune har indgået aftale med to forskellige leverandører af diplomuddannelse i ledelse: Københavns Professionshøjskole og Djøf/DTU. 

Begge delaftaler omfatter:

 • Særligt tilpassede grundmoduler til KK:
  • Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS-point)
  • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS-point)
  • Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS-point)
 • Et antal valgmoduler på åbne hold
 • Afgangsprojekt på åbne hold

Aftalen er gældende for alle medarbejdere i Københavns Kommune.

Til hver delaftale er knyttet et sæt af valgmoduler, hvoraf nogle kun kan tages på det ene uddannelsessted, mens andre udbydes af begge uddannelsessteder. 

Hvordan vælger du uddannelsessted?

Dit ønske om valgmoduler afgør, hvilket uddannelsessted, du skal vælge.

Hvis du forventer at tage valgfrie moduler, som findes på begge uddannelsessteder, skal du vælge den billigste delaftale ved valg af grundmoduler og afgangsprojekt. 

Valgmoduler

Herunder kan du se, hvilke valgmoduler der kun udbydes på hver af de to uddannelsessteder. 

Københavns Professionshøjskole (delaftale 1)

Delaftalen omfatter valgmoduler vedrørende ledelse og relationer samt ledelse af borgernære organisationer. Nedenstående valgmoduler udbydes kun af Københavns Professionshøjskole:

 • Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud
 • Ledelse af digital transformation – distanceledelse
 • Skoleledelse
 • ​Teamledelse
 • Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse
 • Ledelse af social kapital
 • Faglig ledelse
 • Kvalitetsudvikling og evaluering
 • Ledelse og coaching
 • Ledelse og filosofi
 • Ledelse og arbejdsmiljø

Læs mere om uddannelsen her.

Djøf/DTU (delaftale 2)

Delaftalen omfatter valgmoduler vedrørende digitalisering og data, strategi og økonomi. Nedenstående valgmoduler udbydes kun af Djøf/DTU:

 • Ledelse og digital transformation
 • Ledelse og økonomistyring
 • Strategisk Ledelse
 • Ledelse og de retslige rammer
 • Ledelse og styring i politisk styrede organisationer
 • Ledelse og forhandling
 • Ledelse med data

Læs mere om uddannelsen her.

Hvordan tilmelder du dig?

Tilmelding sker efter aftale med din nærmeste leder.

Når du har valgt uddannelsessted, tilmelder du dig det første grundmodul og/eller det første valgmodul.

Du kan læse mere om tilmelding og betaling via link til uddannelsesstederne nederst på denne side.

Udgifter 

Det er din arbejdsplads, der skal betale udgifterne til uddannelsen, dvs. kursusafgift, bøger og eventuelle andre udgifter. Priser fremgår på de enkelte moduler, når du tilmelder dig via link til uddannelsesstederne øverst til højre på denne side.

DIL

Betaling og tilmelding – Djøf/DTU

Oplysninger omkring betaling og tilmelding

Betaling – grundmoduler

Grundmodulerne betales i første omgang af Koncernservice i KK, som senere internt fakturerer din arbejdsplads. Ved tilmelding af grundmoduler skal du derfor angive det rammeindkøbsordrenummer, som Koncernservice har oprettet for den pågældende leverandør. 

Djøf’s rammeindkøbsordrenummer er: 4050026417

Holdstart for Grundmoduler:

 • Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS-point) starter 1. marts 2022
 • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS-point) starter starter 3. marts 2022
 • Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS-point) starter 14. januar 2022
   

Betaling – valgfrie moduler og afgangsprojekt

Inden tilmelding til modulerne, skal din arbejdsplads oprette en rammeindkøbsordre, hvis der ikke allerede er oprettet en. En rammeindkøbsordre oprettes i Kvantum af den Kvantum-ansvarlige. Det vil også være den Kvantum-ansvarlige, som kan oplyse, om der allerede er oprettet en rammeindkøbsordre til den pågældende leverandør.

Ved du ikke hvem, der er den ansvarlige, kan du kontakte din nærmeste leder for oplysning om dette. 
Når rammeindkøbsordren er oprettet, oplyses rammeindkøbsordrenummeret til leverandøren ved tilmelding.

Tilmelding

Du tilmelder dig Djøf-hold her: https://www.djoef.dk/service/djoefs-diplomuddannelse-i-ledelse.aspx

Betaling og tilmelding – Københavns Professionshøjskole

Oplysninger omkring betaling og tilmelding

Betaling – grundmoduler

Grundmodulerne betales i første omgang af Koncernservice i KK, som senere internt fakturerer din arbejdsplads. Ved tilmelding af grundmoduler skal du derfor angive det rammeindkøbsordrenummer, som Koncernservice har oprettet for den pågældende leverandør. 

Københavns Professionshøjskoles rammeindkøbsordrenummer er: 4050026418

Holdstart for Grundmoduler:

 • Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS-point) 
 • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS-point) 
 • Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS-point) starter

Betaling – valgfrie moduler og afgangsprojekt

Inden tilmelding til modulerne, skal din arbejdsplads oprette en rammeindkøbsordre, hvis der ikke allerede er oprettet en. En rammeindkøbsordre oprettes i Kvantum af den Kvantum-ansvarlige. Det vil også være den Kvantum-ansvarlige, som kan oplyse, om der allerede er oprettet en rammeindkøbsordre til den pågældende leverandør.

Ved du ikke hvem, der er den ansvarlige, kan du kontakte din nærmeste leder for oplysning om dette. 
Når rammeindkøbsordren er oprettet, oplyses rammeindkøbsordrenummeret til leverandøren ved tilmelding.

Tilmelding

Du tilmelder dig KP-hold her: https://kp.dk/lederuddannelseKK

Kontakt

Susanne Reichhardt