Overenskomster og aftaler

Find overenskomster og aftaler i Personalebasen.

København Kommunes tværgående regler på Personaleområdet findes i Personalebasen. Find link herunder.

Hanne Skov Nielsen