Designguide til brug for medarbejdere i Københavns Kommune

Når du som medarbejder kommunikerer på vegne af Københavns Kommune, anbefales du at bruge en fast designguide for præsentationers udseende.

Fire principper

Guiden er beregnet til at skulle hjælpe med at få det bedste ud af Københavns Kommunes design og omfatter fire enkle principper. Disse består af Københavnermærket, Skrifttypen, Farveprincip samt Ikoner og frise.

For ikke at gøre din modtager i tvivl om, at Københavns Kommune er afsenderen, er det vigtigt, du altid bruger Københavnermærket. Dette er den mest genkendelige del af vores design. Ligesom et logo har vi vores egen skrifttype, der også sikrer genkendelighed og en tydelig afsenderidentitet samt har fokus på læsbarhed. For at få et roligt og tydeligt udtryk bør du holde dig til få farver. Disse skal gerne bestå af KBH Blå og/eller hvid suppleret af en til flere farver. Endeligt anbefales det, at der benyttes ikoner og frise, for at give udtrykket en visuel sammenhæng med Københavnermærket og KBH-skriften.

Du kan læse mere om de fire principper i Københavns Kommunes designguide i linket herunder.