Regler for modtagelse af gaver som ansat i Københavns Kommune

Som hovedregel må ansatte i Københavns Kommune ikke modtage gaver i forbindelse med sit arbejde. Er du i tvivl, skal du spørge din leder.

Sig nej tak til gaver

I Københavns Kommune er der særlige regler for, hvornår du må tage imod gaver i forbindelse med dit arbejde. En af grundene til hovedreglen om ikke at måtte modtage gaver i forbindelse med sitarbejde handler om, at vi som ansatte i Københavns Kommune skal være saglige og upartiske. Med netop denne regel sikrer vi os mod, at nogen får opfattelsen af, at de kan få en bedre behandling eller andre fordele, hvis de tilbyder ansatte gaver eller andre goder.

Specielle gaveregler

Selv om man som hovedregel ikke kan tage imod gaver i forbindelse med sit arbejde, findes der en række undtagelser, som præciseres nedenfor.

  • Gaver, der kategoriseres som lejlighedsgaver, kutymemæssige gaver og taknemmelighedsgaver, kan alle beholdes. Dette kan være blomster ved jubilæer eller kulturelle gaver fra et besøg fra en udenlandsk delegation.
  • Anderledes skal man aldrig tage imod gaver, der relaterer sig til borgeres arv eller gaver, giveren formodes at have et formål med og som rækker ud over den rimelige og passende taknemmelighedsgave.
  • Modtager man som ansat i Københavns Kommune en invitation til et arrangement, sker deltagelsen i et begrænset omfang. Det er blandt andet nødvendigt, at der er et fagligt indhold med relevans for Københavns Kommune og at det er godkendt af din leder. Der skal samtidigt være en kommunal interesse i at deltage og forplejningen skal være rimelig, mens man i sit fortsatte arbejde i Københavns Kommune skal kunne forholde sig upartisk i forhold til udbyderen af arrangementet og de øvrige deltagere.

Spørg din leder

Afslutningsvist skal det understreges, at hvis du modtager en gave og er i tvivl om, hvorvidt den kan beholdes eller skal returneres, bør du rådføre med din leder. Dette gør sig ligeledes gældende i forbindelse med invitationer til arrangementer.