Generelt om personalepolitikker

Personalepolitikkerne kan være suppleret af lokalt aftalte retningslinjer eller lignende, som er gældende i den enkelte forvaltning.

På disse sider finder du Københavns Kommunes tværgående personalepolitikker. Det er op til forvaltningerne og de enkelte arbejdspladser at konkretisere og efterleve de overordnede målsætninger i personalepolitikkerne.

Hver politik kan være reguleret af overenskomstaftaler, regler mv. Hvis du vil have et fuldt overblik, skal du derfor også orientere dig i Schultz' Kommunekoncept, som du kan få adgang til, hvis du logger på fra en arbejdscomputer i Københavns Kommune. Følg link herunder.