Københavns Kommunes handicappolitik

I Københavns Kommune har vi en handicappolitik, der skal være med til at synliggøre, at vores værdigrundlag gælder for alle borgere.

København skal være en by, hvor alle byens borgere kan leve det liv, de ønsker, og hvor borgere med handicap får mulighed for at bidrage til samfundet på lige fod med alle andre.

Derfor har Københavns Kommune udarbejdet en handicappolitik, der er med til at synliggøre, at Københavns Kommunes værdigrundlag gælder for alle borgere.

Københavns Kommunes vision er, at borgere med handicap har mulighed for at leve et selvstændigt liv med høj livskvalitet.

Det gælder for alle borgere med fysiske og psykiske handicap og borgere, der i en afgrænset periode har et handicap.

For at nå dette mål er vi nødt til at løfte i flok, og handicappolitikken er en politik for hele København.

Handicap skal tænkes ind i alle områder

Handicapaspektet skal derfor inddrages i kommunens planlægning på alle politikområder.

Lige muligheder og tilgængelighed skal indtænkes og sikres i forhold til fysiske omgivelser og adgang til undervisning, oplysning, kultur, arbejde, kommunikation og til at deltage i den demokratiske proces.