Indkøbspolitik for ansatte i Københavns Kommune

Københavns Kommune er en af Danmarks største offentlige indkøbere, og med så stor en volume følger et ansvar for at påvirke markedet i en bæredygtig retning, så vi kan gøre en forskel for borgere, leverandører og den grønne omstilling.

Københavns Kommunes indkøbspolitik sætter rammen for de særlige indsatser, som skal prioriteres i de fire år politikken gælder. Indkøbspolitikken sigter mod såvel økonomisk som miljømæssig og social ansvarlighed. Med politikken sættes retningen, og alle kommunens forvaltninger, enheder, institutioner og medarbejdere vil i deres daglige arbejde føre politikken ud i livet. Københavns Kommune vil årligt følge op på politikken for at sikre fortsat fokus og prioritering af indkøbspolitikkens værdier og indsatsområder