Københavns Kommunes informationssikkerhedspolitik

Københavns Kommunes håndtering af personoplysninger og værdioplysninger skal til enhver tid foregå på en betryggende og tillidsvækkende måde.

Københavns Kommunes håndtering af personoplysninger og værdioplysninger skal til enhver tid foregå på en betryggende og tillidsvækkende måde

Vores informationssikkerhedspolitik og informationssikkerhedsregulativ skaber tilsammen grundlaget for et passende og tilstrækkelig højt sikkerhedsniveau i Københavns Kommune. Dette bidrager til at sikre fortrolighed, integritet og tilgængelighed i behandlingen af data. I daglig tale betyder det for dig som borger, at vi sikrer os følgende:

  • at det kun er relevante sagsbehandlere, der har adgang til og behandler dine personoplysninger.
  • at vi løbende sikrer os, at de data, vi behandler om dig, er korrekte.
  • at vi har adgang til at behandle dine oplysninger i vores it-systemer, når det er nødvendigt for sagsbehandlingen.

På baggrund af anerkendte internationale standarder fastlægger Københavns Kommunes informationssikkerhedspolitik og -regulativ dermed rammerne for kommunens anvendelse af it-systemer og behandlingen af data.