Københavns Kommunes integrations- og medborgerskabspolitik

København skal være en by, hvor der er plads til alle.

Hvad er en integrationspolitik? Integrationspolitikken er visionen for, hvordan vi skaber et København, hvor alle københavnere i lige omfang deltager i samfundet, uddanner sig og bliver en del af det københavnske arbejdsfællesskab, uanset hvilken baggrund man har.

København har siden 2007 haft fireårige integrationspolitikker, og den sidste politik løb fra 2015-2018. I Integrationspolitik 2019-22 har vi opstillet en række pejlemærker for integrationen i København, og hvor København skal være om fire år.