Københavns Kommunes miljøpolitik

Som hovedstad vil København være inspirator og drivkraft i omstillingen til bæredygtighed. Både i byområderne og internt på arbejdspladsen.

Københavns Kommune har i kraft af sin størrelse et ansvar for, at kommende generationer af Københavnske borgere overtager byen i en bedre tilstand, end da vi overtog den. For at dette kan sikres, gør Københavns Kommune store indsatser såvel internt som eksternt. Internt har vi for eksempel indført affaldssortering og arbejder for at få indført miljøcertificeringer i kommunens egne forvaltninger, institutioner og virksomheder.

Du kan læse mere om miljøpolitikken ved at følge nedenstående links om Miljøpolitikken og om Cirkulær København, der er Københavns ressource- og affaldsplan.