Vold, trusler, chikane, seksuel chikane, mobning mv (krænkende adfærd)

Københavns Kommunes politik og retningslinjer vedr. vold, trusler, chikane, seksuel chikane, mobning mv. (krænkende adfærd) på arbejdspladsen

Københavns Kommunes Borgerrepræsentation vedtog den 17. september 2020 en revideret politik vedr. krænkende adfærd på arbejdspladsen. Politikken består af kommunens overordnede principper, definitioner og tilhørende retningslinjer, som skal øge opmærksomhed og viden blandt kommunens ledere og medarbejdere om vold, trusler, chikane, seksuel chikane, mobning mv. 

Har du brug for hjælp til at arbejde med forebyggelse og håndtering af vold og trusler på din lokale arbejdsplads, så læs 'Inspiration og viden' herunder. Du kan også altid kontakte din leder, arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant.

Inspiration og viden

Har du brug for mere viden og inspiration, kan vi anbefale følgende hjemmesider: 

voldsomudtryksform.dketsundtarbejdsliv.dk/voldamid.dkamk.kk.dkarbejdsmiljoweb.dk

Læs også Københavns Kommunes politik og retningslinjer ved. vold, trusler, chikane, seksuel chikane, mobning mv. (krænkende adfærd), der findes blandt dokumenterne herunder.

Eller læs den tilhørende informationsfolder: "Vi accepterer ikke vold, trusler og krænkende adfærd", som sammenfatter de vigtigste punkter i politikken. Findes i både dansk og engelsk verision blandt dokumenterne herunder.

Du kan også se e-læring om Københavns Kommunes politik om vold, trusler og krænkende adfærd på dette link og i en engelsk version på dette link.

Har du som ansat i Københavns Kommune oplevet eller været vidne til seksuel chikane eller sexisme på din arbejdsplads?

Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme kan guide og rådgive dig om, hvilken hjælp og støtte du kan få. Enheden hjælper både i enkeltsager og i situationer omkring generel kultur på arbejdspladsen.

Kontakt enheden på: www.amk.kk.dk/chikane

Whistleblowerordningen hos Borgerrådgiveren

Har du viden – eller begrundet mistanke – om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Københavns Kommune?

Du har mulighed for at videregive oplysningerne til whistleblowerordningen på: https://medarbejder.kk.dk/om-organisationen/whistleblowerordningen

Kontaktinformation

Charlotte Kjær

Borups Allé 177

2400 København NV